Moduły Sz@rk SQL

Oferta TGSoft

Sz@rk SQL


Sz@rkZasada działania systemu.


System Zintegrowanych Rozliczeń Księgowych Sz@rk napisany został przy użyciu technologii wielowarstwowej (middleware) co gwarantuje szerokie możliwości skalowania i zastosowania: poczynając od pracy w małej firmie na jednym komputerze, poprzez pracę w sieciach lokalnych, aż do pracy rozproszonej przez Internet.

  • Praca na jednym stanowisku – program i baza danych zainstalowane są w tym samym komputerze. Użytkownik pracuje jak z typową aplikacją desktop zainstalowaną lokalnie.
  • Praca na wielu komputerach w sieci lokalnej – baza danych zainstalowana jest w oddzielnym komputerze sieci lokalnej. Wszystkie komputery połączone siecią pracują z tą samą bazą danych SQL. Model pracy C/S.
  • Praca rozproszona na wielu komputerach w sieci lokalnej, intranetowej lub internetowej – Model pracy wielowarstwowej. Za pomocą łącza internetowego, klient pracuje z bazą danych poprzez dodatkowy serwer aplikacji. Cała logika aplikacji, obiekty (procedury) biznesowe oraz zapytania do bazy SQL znajdują się w środkowej warstwie aplikacji Sz@rk Server, który zlokalizowany jest wewnątrz własnej firmy lub u dostawcy hostingowego.Pełna integracja systemu.


Każdy z modułów Systemu Sz@rk może pracować jako samodzielna aplikacja, lub w zestawie z innymi modułami w dowolnej kombinacji. Dane wszystkich modułów zapisywane są w tej samej bazie SQL, co bardzo usprawnia przepływ informacji pomiędzy nimi oraz zapewnia pełną integrację.Sz@rk Server.


Sz@rk Server jest pomostem w udostępnianiu zasobów z serwera zarówno danych z bazy SQL jak i np. projektów wydruków, dokumentów, czy załączników wiadomości e-mail. Obsługuje dodatkowo protokół dla aplikacji ASP.NET uruchomionej na serwerze IIS. Obiekty biznesowe naszej aplikacji są dostępne dla klientów napisanych dla przeglądarek internetowych.Rozpocznij pracę już dzisiaj.


Pracę z serwerem Sz@rk Server możesz rozpocząć już od programu Faktura 1! Plus. Przejście do „bogatszego” programu wymaga jedynie wykupienia rozszerzonej licencji dla nowego produktu. Wszystkie dane zostają automatycznie przejęte przez nowy (większy) program. Do instalacji i aktualizacji programów nie potrzeba wielkich umiejętności i „czarodziejów informatyki”.Przetestuj za darmo!

Aby sprawdzić program wystarczy go zainstalować - będzie funkcjonował w trybie DEMO. Możesz testować do woli - także pracując na rzeczywistych danych. Po zakupie produktu uzyskasz jego pełną funkcjonalność, a wszystkie wprowadzone informacje będą mogły być zachowane.