Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

Zintegrowanie oprogramowanie dla biznesu

System ERP napisany w technologii middleware, korzysta z usług SOA
Umożliwia zbudowanie własnej aplikacji w modelu CLOUD.

Zasada działania systemu

System Zintegrowanych Rozliczeń Księgowych Sz@rk napisany został przy użyciu technologii wielowarstwowej (middleware) co gwarantuje szerokie możliwości skalowania i zastosowania: poczynając od pracy w małej firmie na jednym komputerze, poprzez pracę w sieciach lokalnych, aż do pracy rozproszonej przez Internet.
 • Praca na jednym stanowisku – program i baza danych zainstalowane są w tym samym komputerze. Użytkownik pracuje jak z typową aplikacją desktop zainstalowaną lokalnie.
 • Praca na wielu komputerach w sieci lokalnej – baza danych zainstalowana jest w oddzielnym komputerze sieci lokalnej. Wszystkie komputery połączone siecią pracują z tą samą bazą danych SQL. Model pracy C/S.
 • Praca rozproszona na wielu komputerach w sieci lokalnej, intranetowej lub internetowej – Model pracy wielowarstwowej. Za pomocą łącza internetowego, klient pracuje z bazą danych poprzez dodatkowy serwer aplikacji. Cała logika aplikacji, obiekty (procedury) biznesowe oraz zapytania do bazy SQL znajdują się w środkowej warstwie aplikacji Sz@rk Server, który zlokalizowany jest wewnątrz własnej firmy lub u dostawcy hostingowego.
Pełna integracja systemu ERP

Pełna integracja systemu

Każdy z modułów Systemu Sz@rk może pracować jako samodzielna aplikacja, lub w zestawie z innymi modułami w dowolnej kombinacji. Dane wszystkich modułów zapisywane są w tej samej bazie SQL, co bardzo usprawnia przepływ informacji pomiędzy nimi oraz zapewnia pełną integrację.
Serwer middleware udostępnia swoje usługi SOA klientom zdalnym.

Sz@rk Server

Sz@rk Server jest pomostem w udostępnianiu zasobów z serwera zarówno danych z bazy SQL jak i np. projektów wydruków, dokumentów, czy załączników wiadomości e-mail. Obsługuje dodatkowo protokół dla aplikacji ASP.NET uruchomionej na serwerze IIS. Obiekty biznesowe naszej aplikacji są dostępne dla klientów napisanych dla przeglądarek internetowych.
Wszystkie programy mogą pracować zdalnie przez internet

Sz@rk Mobile

Sz@rk w wersji mobilnej (CLOUD) to idealne rozwiązanie dla firm:
 • Wielooddziałowych
 • Posiadających sieć Partnerów, którym chcą udostępnić część swoich zasobów
 • Posiadających sieć sklepów z punktami sprzedaży. Zaznaczyć należy, że nie istnieją ograniczenia ani problemy z podłączeniem drukarki fiskalnej w sklepie. Drukarkę podłączamy bezpośrednio do komputera w sklepie, w którym pracuje Sz@rk Mobile
We wszystkich wymienionych przypadkach, dane zapisywane są w centralnej bazie danych umieszczonej w naszej firmie. Zapomnijmy o:
 • Eksporcie i imporcie danych
 • Wysyłaniu płyt z danymi lub przesyłaniu ich w wiadomościach e-mail
 • Synchronizacji danych
 • Przesyłaniu raportów pomiędzy oddziałami i wydziałami
 • Kłopotami spowodowanymi brakiem dostępu do aktualnych danych
Zastosowanie technologii middleware i kompresji protokołu transmisji umożliwia wydajną pracę w sieciach DSL/Neostrada (a nawet przez modem!). Klient pracuje z podobną wydajnością jak przy pracy w sieci lokalnej.
Każdy moduł posiada wersję mobilną umożliwiającą pracę zdalną.

Rozpocznij pracę już dzisiaj

Pracę z serwerem Sz@rk Server możesz rozpocząć już od programu Faktura 1! Plus. Przejście do „bogatszego” programu wymaga jedynie wykupienia rozszerzonej licencji dla nowego produktu. Wszystkie dane zostają automatycznie przejęte przez nowy (większy) program. Do instalacji i aktualizacji programów nie potrzeba wielkich umiejętności i „czarodziejów informatyki”.